ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

Θερμομόνωση ταράτσας (ανεστραμμένη)

Μονωτική Κάλυψη Αττικής | Θερμομόνωση ταράτσας (ανεστραμμένη)


Στην ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος, η θερμομονωτική στρώση τοποθετείται πάνω από τη στεγανωτική στρώση και φορτώνεται κατάλληλα, ώστε να περιορίζεται η επίπλευση και η υφαρπαγή από τον άνεμο καθώς και να προστατεύεται από τις φθορές. Οι κατασκευές ανεστραμμένης θερμομόνωσης μπορούν να χωριστούν σε βαριές ή ελαφριές, βάσει του τύπου της κατασκευής του κτιρίου. Αν η κατασκευή περιλαμβάνει πλάκα σκυροδέματος, συνήθως είναι οικονομικός ο σχεδιασμός της πλάκας, ώστε να υποστηρίζει το φορτίο των 80 – 120 kg/m2 που επιβάλλεται από το σύστημα ανεστραμμένης θερμομόνωσης δώματος με έρμα. (Σχήματα 1 και 2).

Σχήμα 1

Σχήμα 2

Η κατασκευαστική αρχή της ανεστραμμένης θερμομόνωσης είναι ιδανική για φυτεμένα δώματα (πράσινες οροφές) όπου η οροφή καλύπτεται από στρώση φύτευσης (Σχήμα 3).

Σχήμα 3

Τα φυτεμένα δώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, παρέχοντας παράλληλα όλα τα πλεονεκτήματα της ανεστραμμένης θερμομόνωσης, για:

 • να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κτηρίου.
 • να εξασφαλίσουν χώρο για κήπο σε κατασκευές όπου ο ελεύθερος χώρος είναι δυσεύρετος.
 • να αναδείξουν την εμφάνιση του κτηρίου.


Φορτία οροφής με την Ανεστραμμένη θερμομόνωση

Η βασική κατασκευή της οροφής μπορεί να είναι από σκυρόδεμα, μέταλλο ή ξύλο και πρέπει να είναι ικανή να αντέχει τα μέγιστα προβλεπόμενα φορτία με τον κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας. Τα δώματα με ανεστραμμένη θερμομόνωση δέχονται δύο κύρια φορτία:

 • στατικά φορτία: το ίδιο βάρος όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών
 • φορτία ανέμου: οι θετικές και αρνητικές πιέσεις που δρουν επάνω στην οροφή, ως επιβαλλόμενα φορτία

Θερμική απόδοση απο την Ανεστραμμένη θερμομόνωση

Στην ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος με τελική επιφάνεια μη αρμολογημένα πλακίδια ή πλάκες πεζοδρομίου ή χαλίκι, κάποια ποσότητα νερού της βροχής θα περάσει κάτω από τις μονωτικές πλάκες και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να απορροφήσει θερμότητα από τη φέρουσα κατασκευή (το Uv θα μειωθεί κατά 0,05 W/m2K κατά DIN 4108). Για να αντιμετωπιστεί αυτή η περιοδική απώλεια θερμότητας, συνήθως αυξάνεται το πάχος της θερμομόνωσης κατά 20% (π.χ. αύξηση 1 cm μονωτικού, αν εφαρμόζαμε 5 cm θερμομόνωση). Οι οροφές με υψηλή θερμοχωρητικότητα – όπως οι πλάκες σκυροδέματος πάχους τουλάχιστον 150 mm – δεν υφίστανται άμεση απώλεια θερμότητας από τη διείσδυση του νερού της βροχής.

Συμπύκνωση υδρατμών με την Ανεστραμμένη θερμομόνωση

Η κατασκευή της ανεστραμμένης θερμομόνωσης δώματος μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον κίνδυνο από τη συμπύκνωση υδρατμών στο κτίριο, διατηρώντας τη φέρουσα κατασκευή της οροφής και τη στεγανωτική στρώση σε θερμοκρασία πάνω από το σημείο δρόσου. Όπου το κτίριο είναι πιθανό να έχει υψηλά επίπεδα υγρασίας, όπως σε κολυμβητήρια ή επαγγελματικές κουζίνες, πρέπει να γίνει αξιολόγηση της πιθανότητας συμπύκνωσης υδρατμών από εξειδικευμένο μελετητή.

Συμπεριφορά της Ανεστραμμένης θερμομόνωσης στη φωτιά

Οι οροφές με ανεστραμμένη θερμομόνωση που έχουν έρμα άκαυστου υλικού, όπως αδρανή υλικά ή πλάκες πεζοδρομίου, υπάγονται στην κατηγορία εξωτερικής φωτιάς Α, όταν δοκιμάζονται σύμφωνα με το Πρότυπο EN 13501-1. Οι πλάκες ROOFMATE SL-A περιέχουν πρόσθετο επιβραδυντή καύσης, αλλά καίγονται. Μην τις εκθέτετε σε φλόγα ή άλλες εστίες ανάφλεξης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, της αποθήκευσης, της εγκατάστασης ή της χρήσης τους.

Τρόπος Εφαρμογής Ανεστραμμένης θερμομόνωσης

 • Ελέγχουμε σχολαστικά την οροφή και βεβαιωνόμαστε ότι είναι καθαρή. Σχεδιάζουμε τη σειρά των εργασιών και τη διάταξη των πλακών.
 • Στρώνουμε τη διαχωριστική στρώση (αν χρειάζεται) πάνω από την υδατοστεγανή στρώση.
 • Επικαλύπτουμε όλες τις άκρες κατά 200 – 300 mm. Στις περιμέτρους και τις διεισδύσεις γυρίζουμε τη στρώση προς τα πάνω, πάνω από το προβλεπόμενο πάχος της θερμομόνωσης.
 • Στρώνουμε τις θερμομονωτικές πλάκες σε διάταξη διακοπτόμενων εγκάρσιων αρμών, σπρώχνοντας τις κλιμακωτές επιφάνειες των περιμετρικών πλευρών ώστε να εφάπτονται καλά μεταξύ τους.
 • Μονώνουμε τις ανακάμψεις με πλάκες.
 • Εφαρμόζουμε τις πλάκες με προσοχή γύρω από τις διεισδύσεις. Κόβουμε τις πλάκες με κοφτερό λεπίδι ή πριονάκι με λεπτά δόντια.
 • Στρώνουμε το φίλτρο γεωυφάσματος (αν χρειάζεται) με επικαλύψεις 150 mm κάθετα προς την κλίση. Φροντίζουμε οι επικαλύψεις να πηγαίνουν προς την κατωφέρεια της κλίσης. Σε ανακάμψεις και σε διεισδύσεις το γεωύφασμα στρέφεται προς τα επάνω ώστε να τελειώνει πάνω από την επιφάνεια του έρματος.
 • Διαστρώνουμε τη στρώση του έρματος τμηματικά. Προχωράμε σταδιακά σε αντίθετη κατεύθυνση από το σημείο πρόσβασης, έτσι ώστε όλο το υλικό του έρματος να μεταφέρεται πάνω σε προστατευμένη υδατοστεγανή στρώση.
 • Τοποθετούμε τις υγρομονωτικές μεταλλικές συνθετικές διατομές.

Θερμομόνωση ταράτσας

Θερμομόνωση ταράτσας

Η θερμομόνωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την οικία μας, γιατί εξασφαλίζει ότι ένα μεγάλο ποσοστό της θερμότητας ή της ψύξης που παράγεται εντός...

Θερμομόνωση ταράτσας (κλασική – συμβατική)

Θερμομόνωση ταράτσας (κλασική – συμβατική)

Στις οροφές των κτιρίων θεωρείται η λύση για άριστη θερμομόνωση, ανεξάρτητα με την μορφή της οροφής (επίπεδη, κεκλιμένη, καμπύλη, πολυμορφική)...

Θερμομόνωση ταράτσας (ανεστραμμένη)

Θερμομόνωση ταράτσας (ανεστραμμένη)

Στην ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος, η θερμομονωτική στρώση τοποθετείται πάνω από τη στεγανωτική στρώση και φορτώνεται κατάλληλα...

Στεγανοποίηση ταράτσας

Στεγανοποίηση ταράτσας

Η σωστή στεγανοποίηση της οροφής (ταράτσας) του κτιρίου σας αποτρέπει τις φθορές που προκαλούνται από την υγρασία, καθώς και το σχηματισμό μούχλας...

Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο

Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανο

Τα ασφαλτόπανα τοποθετούνται επάνω σε ταράτσες (και όχι μόνο) ώστε να τις υγρομονώσουν – στεγανοποιήσουν ώστε να μην μπορούν ...

Στεγανοποίηση με Hyperdesmo

Στεγανοποίηση με Hyperdesmo

Το HYPERDESMO είναι χαμηλού ιξώδους χυτή ελαστική μεμβράνη, πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού. Πολυμερίζεται με την υγρασία της ...

Στεγανοποίηση φρεατίου ασανσέρ

Στεγανοποίηση φρεατίου ασανσέρ

Οι πλημμύρες εσωτερικών χώρων, που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες και διαρκείς βροχοπτώσεις, έχουν ιδιαιτέρως αρνητικές συνέπειες...

Θερμογραφία

Θερμογραφία

Η θερμογραφία είναι μία μέθοδος με πολύ συγκεκριμένα βήματα, που διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, με σημαντικότερο το ότι αποτελεί μία ...

Ελαφρύ σκυρόδεμα

Ελαφρύ σκυρόδεμα

Ως ελαφροσκυροδέματα χαρακτηρίζονται γενικά τα τσιμεντοκονιάματα ή σκυροδέματα με πυκνότητα αλλά και αντοχή σαφώς μικρότερη από την πυκνότητα ...

Μονωτική Κάλυψη Αττικής | Μονώσεις ταρατσών με εγγύηση

Θεσσαλίας 26, 136 74, Αχαρνές Τηλ. 210 24 45 345

Επικοινωνία

Τοποθεσία

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή στείλτε μας email για να λάβετε προσφορά και να λύσουμε οποιαδήποτε απορία σας για τη μόνωση.

Θεσσαλίας 26, 136 74, Αχαρνές

210 24 45 345

6974 78 85 08

gkoumas.monosi@gmail.com

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η εξυπηρέτηση πελατών και τα συνεργεία μας είναι στη διάθεσή σας τις εξής μέρες και ώρες :

 • ΔΕΥΤ - ΠΑΡ :
  8:00 - 20:00
 • ΣΑΒ :
  9:00 - 17:00

Σχετικά με εμάς

Η εταιρεία Μονωτική Κάλυψη Αττικής στις Αχαρνές παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για κτιριακές μονώσεις ταρατσών, τοίχου και δώματος σε όλη την Ελλάδα (υγρομόνωση, στεγανοποίηση, θερμομόνωση) στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

Eshop

Είσοδος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα εδώ 

©2019 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Developing and Promotion by Galaxynet

Search