Menu
Your Cart

Θερμομόνωση ταράτσας (ανεστραμμένη)


Στην ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος, η θερμομονωτική στρώση τοποθετείται πάνω από τη στεγανωτική στρώση και φορτώνεται κατάλληλα, ώστε να περιορίζεται η επίπλευση και η υφαρπαγή από τον άνεμο καθώς και να προστατεύεται από τις φθορές. Οι κατασκευές ανεστραμμένης θερμομόνωσης μπορούν να χωριστούν σε βαριές ή ελαφριές, βάσει του τύπου της κατασκευής του κτιρίου. Αν η κατασκευή περιλαμβάνει πλάκα σκυροδέματος, συνήθως είναι οικονομικός ο σχεδιασμός της πλάκας, ώστε να υποστηρίζει το φορτίο των 80 – 120 kg/m2 που επιβάλλεται από το σύστημα ανεστραμμένης θερμομόνωσης δώματος με έρμα. (Σχήματα 1 και 2).

Σχήμα 1

Σχήμα 2

Η κατασκευαστική αρχή της ανεστραμμένης θερμομόνωσης είναι ιδανική για φυτεμένα δώματα (πράσινες οροφές) όπου η οροφή καλύπτεται από στρώση φύτευσης (Σχήμα 3).

Σχήμα 3

Τα φυτεμένα δώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, παρέχοντας παράλληλα όλα τα πλεονεκτήματα της ανεστραμμένης θερμομόνωσης, για:

 • να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κτηρίου.
 • να εξασφαλίσουν χώρο για κήπο σε κατασκευές όπου ο ελεύθερος χώρος είναι δυσεύρετος.
 • να αναδείξουν την εμφάνιση του κτηρίου.


Φορτία οροφής με την Ανεστραμμένη θερμομόνωση

Η βασική κατασκευή της οροφής μπορεί να είναι από σκυρόδεμα, μέταλλο ή ξύλο και πρέπει να είναι ικανή να αντέχει τα μέγιστα προβλεπόμενα φορτία με τον κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας. Τα δώματα με ανεστραμμένη θερμομόνωση δέχονται δύο κύρια φορτία:

 • στατικά φορτία: το ίδιο βάρος όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών
 • φορτία ανέμου: οι θετικές και αρνητικές πιέσεις που δρουν επάνω στην οροφή, ως επιβαλλόμενα φορτία

Θερμική απόδοση απο την Ανεστραμμένη θερμομόνωση

Στην ανεστραμμένη θερμομόνωση δώματος με τελική επιφάνεια μη αρμολογημένα πλακίδια ή πλάκες πεζοδρομίου ή χαλίκι, κάποια ποσότητα νερού της βροχής θα περάσει κάτω από τις μονωτικές πλάκες και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να απορροφήσει θερμότητα από τη φέρουσα κατασκευή (το Uv θα μειωθεί κατά 0,05 W/m2K κατά DIN 4108). Για να αντιμετωπιστεί αυτή η περιοδική απώλεια θερμότητας, συνήθως αυξάνεται το πάχος της θερμομόνωσης κατά 20% (π.χ. αύξηση 1 cm μονωτικού, αν εφαρμόζαμε 5 cm θερμομόνωση). Οι οροφές με υψηλή θερμοχωρητικότητα – όπως οι πλάκες σκυροδέματος πάχους τουλάχιστον 150 mm – δεν υφίστανται άμεση απώλεια θερμότητας από τη διείσδυση του νερού της βροχής.

Συμπύκνωση υδρατμών με την Ανεστραμμένη θερμομόνωση

Η κατασκευή της ανεστραμμένης θερμομόνωσης δώματος μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον κίνδυνο από τη συμπύκνωση υδρατμών στο κτίριο, διατηρώντας τη φέρουσα κατασκευή της οροφής και τη στεγανωτική στρώση σε θερμοκρασία πάνω από το σημείο δρόσου. Όπου το κτίριο είναι πιθανό να έχει υψηλά επίπεδα υγρασίας, όπως σε κολυμβητήρια ή επαγγελματικές κουζίνες, πρέπει να γίνει αξιολόγηση της πιθανότητας συμπύκνωσης υδρατμών από εξειδικευμένο μελετητή.

Συμπεριφορά της Ανεστραμμένης θερμομόνωσης στη φωτιά

Οι οροφές με ανεστραμμένη θερμομόνωση που έχουν έρμα άκαυστου υλικού, όπως αδρανή υλικά ή πλάκες πεζοδρομίου, υπάγονται στην κατηγορία εξωτερικής φωτιάς Α, όταν δοκιμάζονται σύμφωνα με το Πρότυπο EN 13501-1. Οι πλάκες ROOFMATE SL-A περιέχουν πρόσθετο επιβραδυντή καύσης, αλλά καίγονται. Μην τις εκθέτετε σε φλόγα ή άλλες εστίες ανάφλεξης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, της αποθήκευσης, της εγκατάστασης ή της χρήσης τους.

Τρόπος Εφαρμογής Ανεστραμμένης θερμομόνωσης

 • Ελέγχουμε σχολαστικά την οροφή και βεβαιωνόμαστε ότι είναι καθαρή. Σχεδιάζουμε τη σειρά των εργασιών και τη διάταξη των πλακών.
 • Στρώνουμε τη διαχωριστική στρώση (αν χρειάζεται) πάνω από την υδατοστεγανή στρώση.
 • Επικαλύπτουμε όλες τις άκρες κατά 200 – 300 mm. Στις περιμέτρους και τις διεισδύσεις γυρίζουμε τη στρώση προς τα πάνω, πάνω από το προβλεπόμενο πάχος της θερμομόνωσης.
 • Στρώνουμε τις θερμομονωτικές πλάκες σε διάταξη διακοπτόμενων εγκάρσιων αρμών, σπρώχνοντας τις κλιμακωτές επιφάνειες των περιμετρικών πλευρών ώστε να εφάπτονται καλά μεταξύ τους.
 • Μονώνουμε τις ανακάμψεις με πλάκες.
 • Εφαρμόζουμε τις πλάκες με προσοχή γύρω από τις διεισδύσεις. Κόβουμε τις πλάκες με κοφτερό λεπίδι ή πριονάκι με λεπτά δόντια.
 • Στρώνουμε το φίλτρο γεωυφάσματος (αν χρειάζεται) με επικαλύψεις 150 mm κάθετα προς την κλίση. Φροντίζουμε οι επικαλύψεις να πηγαίνουν προς την κατωφέρεια της κλίσης. Σε ανακάμψεις και σε διεισδύσεις το γεωύφασμα στρέφεται προς τα επάνω ώστε να τελειώνει πάνω από την επιφάνεια του έρματος.
 • Διαστρώνουμε τη στρώση του έρματος τμηματικά. Προχωράμε σταδιακά σε αντίθετη κατεύθυνση από το σημείο πρόσβασης, έτσι ώστε όλο το υλικό του έρματος να μεταφέρεται πάνω σε προστατευμένη υδατοστεγανή στρώση.
 • Τοποθετούμε τις υγρομονωτικές μεταλλικές συνθετικές διατομές.

Εμφάνιση 1 έως 1 από 1 (1 Σελ.)